flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

Про визнання особи недієздатною та встановлення опіки (зразок)

Зразок

                                                                                   Зарічний районний суд м. Суми

вул. Академічна, 13, м. Суми, 40030
 
   Заявник: ___________________________,
                                                                                              (П. І .Б.)
що проживає за адресою:
____________________________________.
Телефон: ____________________________.
 
 
   Заінтересованаособа: Орган опіки та піклування
Сумської міської ради
м. Суми, вул. Харківська, 35, 40024
 
 
 
З А Я В А
про визнання особи недієздатною та встановлення опіки
 
_______________________________ (П.І.Б. особи, відносно якої порушується питання про визнання недієздатною), «__»____________ року народження, є моєю донькою, яка зареєстрована та про проживає разом зі мною та моєю родиною за адресою: м. Суми, вул. ___________________.
Донька є інвалідом в зв’язку з психічним захворюванням, та «___»____________ року їй встановлена _____ група інвалідності.
Внаслідок психічної хвороби вона не може висловлювати свої думки, бо не розмовляє, не може одягнутись, приготувати собі їжу, не розуміє обставин, що відбуваються навколо неї, не може дати оцінку своїм діям чи діям оточуючих, самостійно вийти з дому.
Відповідно до ч. 1 ст. 39 ЦК України фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.
За нормами ч. 1 ст. 60 ЦК України суд встановлює опіку над фізичною особою у разі визнання її недієздатною і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування.
В зв’язку з тим, що моя донька не усвідомлює значення своїх дій, не може керувати ними, потребує стороннього догляду, її необхідно визнати недієздатною та призначити опікуна.
За нормами ст. 63 ЦК України опікуна або піклувальника призначає орган опіки та піклування, крім випадків, встановлених статтею 60 цього Кодексу.
Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю.
Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника.
Я маю можливість дбати про доньку, створювати необхідні побутові умови, забезпечувати її доглядом та лікуванням. Повнолітні члени родини, а саме: дружина __________________ (П.І.Б,), син __________________ (П.І.Б.) не заперечують проти призначення мене опікуном над донькою.
Відповідно до ч. 1 ст. 236 ЦПК України заява про визнання фізичної особи недієздатною подається до суду за місцем проживання цієї особи. Оскільки донька проживає та зареєстрована за адресою м. Суми, вул. _______________________________, вказана заява про визнання недієздатною підсудна Зарічному  районному суду м. Суми.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 236-240 ЦПК України, ст.ст. 39, 40, 60 ЦК України,
 
П Р О Ш У :
Визнати _______________________________, «__»____________ року народження,          
                     (П.І.Б. особи, відносно якої порушується питання про визнання недієздатною )
проживаючої за адресою: м. Суми, вул. ___________________, буд. ____, кв. __, недієздатною.
Встановити над __________________________, «__»___________ року народження,          
                     (П.І.Б. особи, відносно якої порушується питання про визнання недієздатною )
опіку та призначити мене, ______________________, «__»____________ року народження,          
                                               (П.І.Б. заявника)
опікуном.
  
Додатки: копії документів, що підтверджують обставини, викладені в заяві про визнання особи недієздатною та встановлення опіки.
 
дата                                                                                       підпис