flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

З 01.07.2015 року в Зарічному районному суді м. Суми запроваджено спеціалізацію з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення і цивільних та адміністративних справ.

Склад суддів спеціалізованої колегії з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення:
1) Капкін Олександр Борисович (каб. 311, 3-й поверх),
2) Клімашевська Ірина Валентинівна – зараховано до резерву, після отримання повноважень автоматично включається до складу колегії (каб. 304, 3-й поверх),
3) Мальована - Когер Вікторія Валентинівна (каб. 100, 1-й поверх, прибудова) 
4) Сибільов Олексій Валерійович – зараховано до резерву, після отримання повноважень автоматично включається до складу колегії (каб. 504, 5-й поверх), 
5) Шершак Микола Іванович (каб. 405, 4-й поверх), 
6) Янголь Євгеній Васильович (каб. 409, 4-й поверх).
 
На виконання вимог КПК України та на підставі рішення зборів суддів Зарічного районного суду м. Суми було обрано слідчих суддів:
1) Шершак Микола Іванович,
2) Капкін Олександр Борисович, 
3) Мальована -Когер Вікторія Валентинівна, 
4) Янголь Євгеній Васильович
Зараховано до резерву слідчих суддів Клімашевську Ірину Валентинівну та Сибільова Олексія Валерійовича, які після отримання повноважень автоматично включаються до складу слідчих суддів.
 
Склад суддів спеціалізованої колегії з розгляду цивільних та адміністративних справ:
1) Бурда Богдан В’ячеславович (каб. 506, 5-й поверх),
2) Грищенко Олена Валеріївна (каб. 407, 4-й поверх),
3) Клименко Алла Яківна (каб. 403, 4-й поверх),
4) Кривцова Ганна Василівна (каб.506, 5-й поверх),
5) Прокудіна Ніна Геннадіївна (каб. 309, 3-й поверх),
6) Сидоренко Алла Петрівна - зараховано до резерву, після отримання повноважень автоматично включається до складу колегії (каб. 508, 5-й поверх),
7) Шелєхова Ганна Валеріївна (каб. 302, 3-й поверх).
 
На виконання вимог КПК України та на підставі рішення зборів суддів Зарічного районного суду м.Суми було обрано суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх:
1) Мальована-Когер Вікторія Валентинівни, 
2) Шершак Микола Іванович.
3) Капкін Олександр Борисович.
 
ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ СУДУ 

 Відповідно до статті 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

1. Голова місцевого суду:
1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;
3) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
4) видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про наявність вакантних посад суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;
6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;
7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;
9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;
10) здійснює інші повноваження, визначені законом.
2. Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
3. У разі відсутності голови місцевого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.