flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Зразок позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням

 

Зарічний районний суд міста Суми

40000, м. Суми, вул. Академічна 13

 

                                 Позивач:

(Прізвище ім’я по батькові)

40000, м. Суми, вул._____, буд. № ___, кв. №____,

Реєстраційний номер облікової картки платника податків(РНОКПП) або серія та номер паспорта № 565656

Е-mail:  (Електронна пошта) за наявності

Тел.

                            Відповідач:

 

 

 

(Прізвище ім’я по батькові члена сім’ї котрий не проживає)

40000, м. Суми, вул._____, буд. № ___, кв. №____,

Реєстраційний номер облікової картки платника податків(РНОКПП) або серія та номер паспорта № 565656, якщо такі відомості відомі.

Е-mail:  (Електронна пошта) якщо такі відомості відомі.

Телефон, якщо такі відомості відомі.

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням

Мені, _____(прізвище ім’я та по батькові позивача)_на підставі (зазначити підставу виникнення права власності: договору дарування, купівлі-продажу тощо) на праві приватної власності належить квартира № ____ в будинку № ____ по вул. _______ в місті Суми.

Згідно довідки про склад сім’ї виданої Управлінням «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради від ____ № _____ в квартирі №____ в будинку №_____ по вулиці ______ в місті Суми зареєстровані громадяни:

 1. (зазначити прізвище ім’я та по батькові члена сім’ї, ними будуть: син, донька, мати, батько, колишній(я) чоловік чи дружина, також зазначити рік народження та з якого часу зареєстрований.)
 2. (зазначити прізвище ім’я та по батькові члена сім’ї, ними будуть: син, донька, мати, батько, колишній(я) чоловік чи дружина, також зазначити рік народження та з якого часу зареєстрований.)
 3. ПРИКЛАД: Син - Іваненко Іван Іванович 01.01.1980 року народження, зареєстрований з 07.07.2000 року.

Однак, ___(зазначити прізвище ім’я та по батькові члена сім’ї) не проживає в  житловому приміщенні понад один рік без поважних причин  про що складено Акти про проживаючих осіб в житловому приміщенні №___                   від ____, №____ від____ представниками обслуговуючою організацією (приклад: ОСББ чи ЖЕКу ).

Відповідач не проживає в даній квартирі, не сплачує комунальні платежі в утриманні житла участі не бере, особистих речей в квартирі не має і взагалі квартирою він не цікавиться.

Перешкод в користуванні жилим приміщенням ні я, ні інші члени сім’ї відповідачу не чинили.

Факт  реєстрації відповідача порушує право позивача на вільне розпорядження і користування майном, він позбавлений можливості  оформити  _________ (Наприклад, субсидію,   вказати необхідне ­­­­­_______)

(позивачу необхідно зазначити фактичні обставини справи щодо не проживання члена сім’ї в житловому приміщенні, наприклад, такі як виїзд за кордон чи вибуття члена сім’ї на постійне місце проживання до іншого населеного пункту тощо).

Факт відсутності за місцем реєстрації (прізвище ім’я та по батькові відповідача)________ понад один рік можуть підтвердити свідки:

 1. (ПІБ), який зареєстрована за адресою:   м. Суми, вул. Харківська, буд. № 3, кв. № 3)
 2. (ПІБ),_який зареєстрована за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. № 5, кв. № 2)

Відповідно до статті 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно із частини 1 статті 316 Цивільного кодексу України, правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Положеннями частини 1 статті 317 Цивільного кодексу України визначено, що власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

Відповідно статті 319 Цивільного кодексу України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

Частиною 1 статті 321 ЦК України передбачено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Приписами статті 379 Цивільного кодексу України передбачено, що житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, призначені та придатні для постійного проживання у них.

Згідно положень статті 405 Цивільного кодексу України, члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону. Житлове приміщення, яке вони мають право займати, визначається його власником.

Член сім'ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім'ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі заяви особи або її представника, що подається до органу реєстрації; судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

За змістом частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Тому, усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження своїм майном шляхом визнання особи такою, що втратила право користуватися житловим приміщенням є належним способом захисту мої порушених прав.

            Враховуючи вищенаведене, вважаю, що (прізвище ім’я та по батькові відповідача) втратив(ла) право користування житловим приміщенням квартирою №___ в будинку №____ по вулиці _______ в місті Суми у зв’язку з тривалою, понад один рік без поважної причини відсутністю за місцем реєстрації, крім того не сплачує за комунальні послуги, не несе інших витрат по його утриманню житлового приміщення, а тому я (прізвище ім’я та по батькові позивача), як власник житла вимушена(ий) звернутися до суду з даною позовною заявою, оскільки відповідач створює мені перешкоди у здійсненні права користування і розпорядження своїм майном.

Відповідно до п.6 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що заходи досудового врегулювання спору не проводилися.

Відповідно до п.7.ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову  до подання позовної заяви не здійснювалось.

Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України зазначаю перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви____________________________________________________,

-зазначаю докази, які не можуть бути подані разом з позовною заявою (за наявності)_______.

Відповідно до  п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що у позивача (або іншої особи) перебувають оригінали  письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

Згідно із п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною витрати становлять 704,80 грн (оплата судового збору),________________(витрати за надання правової допомоги) що підтверджується квитанцією. Очікую понести такі витрати __________________________.

У відповідності із п.10 ч.3 ст.175 ЦПК України підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Судовий збір сплачений мною в повному обсязі на підставі п.1.2.ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір» .

Якщо особа звільнена від сплати судового збору  відповідно до закону, в позовній заяві зазначаються  підстави звільнення позивача від сплати судового збору.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 316, 317, 319, 321, 405 Цивільного кодексу України, статтями 4, 5, 175, 263, 265, 268, Цивільно-процесуального кодексу України, статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» -

     П Р О Ш У:

1.Визнати (прізвище ім’я та по батькові відповідача реєстраційний номер облікової картки платника податків 01.01.1980 року народження)_ таким(ою), що втратила(в) право користування житловим приміщенням, квартирою № ____ в будинку № ___ по вулиці  _______  у місті Суми.

2.Судові витрати по справі стягнути з відповідача.

3.В порядку підготовки справи до розгляду прошу викликати в якості свідків:

-  ПІБ , яка(ий) зареєстрована(ий) за адресою: м. Суми, вул. _______, буд. № ____, кв. № ___;

- ПІБ, яка(ий) зареєстрована(ий) за адресою: м. Суми, вул. _______, буд. № ____, кв. №____;

Додатки:

 1. Оригінал квитанції про сплату судового збору.
 2. Копія правовстановлюючого документу на квартиру (договір дарування купівлі-продажу від ___ тощо).
 3. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від ___.
 4. Копія довідки про склад сім’ї №___ від _____.
 5. Копія Акту перевірки № ___ від _____.
 6. Копія позовної заяви з додатками для відповідача.

 

Дата                                                 підпис                                  Прізвище ім’я та по батькові

Відповідно до  ч.5 ст.95 ЦПК України учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу,  який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Відповідно до ч.5 ст.175 ЦПК України у разі пред’явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.