flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Архівні дані свідчать, що Указом Президії Верховної Ради УРСР від 22.12.1973 року № 2314-8 «Об образовании районов в некоторых городах УССР» м. Суми було поділено на 2 райони.

У відповідності з наказом начальника відділу юстиції Сумського облвиконкому від 18 лютого 1974 року № 19 Сумський міський народний суд 20 лютого 1974 року був ліквідований і на його підставі організований народний суд Ковпаківського району, який є правонаступником Сумського міського суду та народний суд Зарічного району м. Суми.

За результатами виборів 17 лютого 1974 року суддями були обрані Харченко Іван Іванович, Мисник  Олександр Іванович, Наконечна Галина Семенівна.  

Рішенням виконкому Зарічної районної  Ради депутатів трудящих від 18 лютого 1974 року головою суду призначений Харченко Іван Іванович, який очолював суд до листопада 1989 року.

Наказом №1 від   19 лютого 1974 року по народному суду визначено його штат, до якого входили:

Згідно Конституції СРСР та Верховної Ради СРСР, Конституції УРСР та Верховної Ради УСРС до сфери діяльності народного суду входить відправлення правосуддя по кримінальних, цивільних та адміністративних справах.

У своїй діяльності суд з 1974 по 1988 рік підпорядковувався відділу юстиції виконкому Сумської обласної Ради депутатів трудящих (з жовтня 1977 р. – Сумської обласної Ради народних депутатів).

Крім відправлення правосуддя по  справах, до сфери діяльності народного суду відносилось:

- проведення профілактичної роботи по попередженню злочинності  в районі, ведення прийому громадян;

- здійснення контролю за підготовкою кадрів і політично-виховної роботи працівників суду;

- ведення і контроль роботи судових виконавців по виконанню судових рішень та вироків.

 Структура і штатна численність апарату суду затверджувалась начальником відділу юстиції облвиконкому. 

Згідно з Законом УРСР «Про судоустрій Української РСР» від 05.06.1981 року організаційне керівництво щодо районних (міських) народних судів здійснювалось відділами юстиції виконавчого комітету обласної ради народних депутатів. На підставі цього була змінена назва суду на Зарічний районний народний суд м. Суми.

Відповідно до Постанови ЦК Компартії України та Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1988 року № 272 «Про схему управління народним господарством Сумської області»  та рішення Сумської обласної Ради народних депутатів від 09 листопада 1988 року «Про об’єднання відділів юстиції та ЗАГС облвиконкому в управління юстиції облвиконкому» відділ юстиції та ЗАГС облвиконкому були об’єднані в управління юстиції облвиконкому.

Згідно з розпорядженням представника Президента України в Сумській області «Про структуру обласної державної адміністрації» від 18.05.92 р. № 44 на підставі «Положення про місцеву державну адміністрацію» до складу обласної державної адміністрації за принципом подвійного підпорядкування включено управління юстиції. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону УРСР «Про судоустрій Української РСР» від 24 лютого 1994 року № 4017 – ХІІ, опублікованого у Відомостях Верховної Ради України від 28.06.1994 року. ст. 204, назву «народні суди» була змінено на назву «районні, місцеві суди» внаслідок чого змінилась і назва «Зарічний районний народний суд м. Суми» на «Зарічний районний суд м. Суми». 

Відповідно до Указу Президента України від 18.05.94 р. № 236/94 «Про управління юстиції Міністерства юстиції України» та розпорядження представника Президента України від 30.05.94 р. № 172 з пункту 2 розпорядження представника Президента України «Про структуру обласної державної адміністрації» від 18.05.92 р. № 44 було виключено управління юстиції, яке підпорядковувалось обласній державній адміністрації за принципом подвійного підпорядкування. 

На підставі Закону України «Про судоустрій» від 07 лютого 2002 року № 3018 -ІІІ ст. 125, Указу Президента України від 29 серпня 2002 року № 780/2002 «Про Державну судову  адміністрацію України» була проведена реорганізація в судовій системі та створена Державна судова адміністрація України і її територіальні управління в областях.  

З  квітня 1990 року  по травень 1993 року очолював суд Гончаров  Микола Васильович.

З  червня 1993 року по липень 2000 року головою суду працювала Котенко Любов Олексіївна.

З серпня 2000 року на посаду голови суду призначений Бондар Сергій Олександрович, який очолював  суд по травень 2007 року.

В 2005 році суду виділено окреме приміщення  по вул.Академічній, 13, третій, четвертий та п’ятий поверхи займає  Зарічний районний  суд, а перший та другий поверхи – Сумський районний суд.

Рішенням Ради суддів України № 52 від 31.05.2007 року на посаду голови суду призначена Шелєхова Ганна Валеріївна.

Відповідно до протоколу зборів суддів № 7 від 31.03.2023 року на посаду голови суду обрано суддю Клімашевську Ірину Валентинівну строком на 3 роки з 14 квітня 2023 року (шляхом таємного голосування, у відповідності до ч. 3 ст.20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIIІ від 02.06.2016 року).

Штатним розписом Зарічного районного суду м. Суми до 1 вересня 2017 року було передбачено 14 посад суддів, а з 01 вересня 2017 року Відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 8 серпня 2017 року № 843 «Про визначення кількості суддів у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, міста Києва» кількість суддів Зарічного районного суду збільшили на 1 одиницю.

Тобто, за штатним розписам на даний час повинно у суді працювати 15 суддів, проте фактично працює 10, з них: 2 адміністративні посади – посада голови суду і посада заступника голови суду.

    Судді:

  1. Клименко Алла Яківна. 
  2. Клімашевська Ірина Валентинівна.
  3. Ніколаєнко Оксана Олексіївна.
  4. Северинова Альона Степанівна.
  5. Сорока Марина Ревазівна.
  6. Сибільов Олексій Валерійович. 
  7. Сидоренко Алла Петрівна. 
  8. Шелєхова Ганна Валеріївна. 
  9. Шершак Микола Іванович.  
  10. Янголь Євгеній Васильович.

На даний час, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Зарічний районний суд м.Суми є місцевим судом загальної юрисдикції, який спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

Крім того, на підставі Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України 26.11.2010 року №30, та Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, затверджених рішенням зборів суддів Зарічного районного суду м.Суми від 26.06.2015 року, в Зарічному районному суді м. Суми з 01.07.2015 року  запроваджено спеціалізацію, у зв’язку з чим утворені: