flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Витяг з аналізу звернень громадян, що надійшли до суду за 6 місяців 2017 року

Звернення громадян є одним із засобів захисту їхніх прав та законних інтересів. Це право закріплено у Конституції України. Так, у ст. 40 Конституції України зазначено, що всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які у свою чергу зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Найважливішими завданнями по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб Зарічного районного суду м. Суми під час розгляду звернень є конкретний розгляд питань, порушених заявниками, надання максимально можливого сприяння у їх вирішенні, всебічного, своєчасного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, захист законних прав та інтересів громадян та недопущення посягання на них.

Робота зі зверненнями громадян здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та направлена на забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення із заявами чи скаргами щодо оскарження певних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, відновлення їхніх порушених прав і законних інтересів.

Звернення громадян та юридичних осіб розглядаються та вирішуються у строки, визначені законами. За результатами розгляду громадянам та юридичним особам надаються обґрунтовані та вичерпні відповіді. На всі письмові звернення заявникам надсилається письмова відповідь про наслідки розгляду звернення та прийняте рішення. Після опрацювання кожного та надання відповіді звернення формується у справу та зберігається в нарядах відповідно до номенклатури суду (Н-03-04).

Слід зазначити, що звернення (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги) до Зарічного районного суду м. Суми можуть бути:
- подані через канцелярію суду (каб. 301, 3-й поверх );
- направлені поштою (на адресу: вул. Академічна, 13, м. Суми, 40030);
- надіслані у вигляді повідомлення на офіційну сторінку суду у мережі facebook;
- надіслані на електронну адресу суду inbox@zr.su.court.gov.ua;
- висловлені на особистому прийомі керівництву суду;
- поміщені до спеціальної скрині для громадян, що розміщені на кожному поверсі приміщення суду (3-й, 4-й та 5-й поверх).

Серед вищеперерахованих способів звернутись до суду, на жаль не були використані громадянами можливості направлення повідомлення на офіційну сторінку суду у мережі facebook. Втім, враховуючи те, що такі інновації були впроваджені в роботу суду відносно нещодавно, висновки робити ще зарано.

Що стосується статистичних даних звернень, то протягом 1 півріччя 2017  року до суду надійшло 21 звернення, з них: 13 скарг, 8 заяв, в тому числі 1 заява від юридичної особи.

3 звернення визнано обґрунтованими. 

Пропозицій (зауважень) у звітному періоді до суду не надходило.

Розглянемо надходження звернень громадян у 1 півріччі 2017 року  порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Протягом першого півріччя 2017 року спостерігається збільшення кількості звернень (на 6), в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Окрім того, за вказаний період надійшло 3 обґрунтовані заяви, за 1 півріччя 2016 року обґрунтованих звернень не було.

       

Так, протягом звітного періоду надійшло 7 звернень на дії суддів, за аналогічний період 2016 року таких звернень було 2 (тобто на 5 звернень більше ). Окрім того, за 1 півріччя 2017 року надійшли 2 звернення на дії  працівників суду, 1 з них визнано обґрунтованим, також надійшла 1 обґрунтована заява щодо невидачі копії судового рішення.

Розглянемо надходження звернень громадян за їх видами у порівнянні з першим півріччям 2016 року.

Як свідчать дані діаграми, спостерігається збільшення кількості заяв ( на 4) та скарг (на 2), що надійшли до суду за звітний період.

У першому півріччі 2017 року, як і за аналогічний період 2016 року, депутатських звернень та пропозицій до суду не надходило.

Усі звернення розглянуті в строк не більше 15 днів.

На всі заяви, скарги надані вмотивовані відповіді та роз’яснення. Звернення громадян знаходяться під постійним контролем голови суду. Відповіді готуються таким чином, щоб не допустити надходження повторних звернень.

Обговорення та аналіз ведеться по кожному із звернень, за результатами чого вживаються певні заходи.

Аналізуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що причинами надходження звернень є:

Необхідно відмітити заходи, що вживаються судом протягом усього часу з метою покращення доступу громадян до інформації та зменшення кількості їх звернень, серед яких:

Так, у 2016 році з метою інформування громадян про новели в Законодавстві та підвищенню їх рівня правової обізнаності на веб-сайті суду створено рубрику «Юридичний лекторій», в якій розміщуються статті суддів нашого суду, зокрема про: видачу дублікату виконавчого листа; виконання судових рішень; новели щодо примусового виконання судових рішень та інше.

Виходячи із вищезазначеного можна зробити висновок про необхідність і надалі рухатись обраними темпами, вживати заходів на покращення доступу громадян до правосуддя, підвищення рівня їх правової обізнаності, тому з метою покращення роботи по розгляду звернень громадян, вважаю за доцільне:

  1. Даний аналіз обговорити на виробничій нараді з працівниками суду.
  2. Копію аналізу направити до ТУ ДСА України в Сумській області.
  3. Скарги, заяви тримати на контролі до остаточного вирішення по суті.
  4. Всім працівникам суду належним чином виконувати свої службові обов’язки, підвищувати професійний рівень, надавати громадянам роз’яснення по суті їх усних звернень.