flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Витяг з аналізу звернень громадян, що надійшли до суду у 2015 році

Усі звернення громадян, що надійшли до Зарічного районного суду м. Суми були розглянуті відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року зі змінами та доповненнями, Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Згідно Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348 з наступними змінами та Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України 17.12.2013 р. №173 усі звернення громадян зареєстровані на реєстраційно-контрольних картках. Також у суді ведеться алфавітний покажчик обліку звернень громадян.

Слід зазначити, що звернення (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги) до Зарічного районного суду м. Суми можуть бути:
- подані через канцелярію суду (каб. 312, 3-й поверх );
- направлені поштою (на адресу: вул. Академічна, 13, м. Суми, 40030);
- надіслані у вигляді повідомлення на офіційну сторінку суду у мережі facebook;
- надіслані на електронну адресу суду inbox@zr.su.court.gov.ua;
- висловлені на особистому прийомі керівництву суду;
- поміщені до спеціальної скрині для громадян, що розміщені на кожному поверсі приміщення суду (3-й, 4-й та 5-й поверх).

Серед вищеперерахованих способів звернутись до суду, на жаль не були використані громадянами можливості направлення повідомлення на офіційну сторінку суду у мережі facebook та поміщення до спеціальної скрині. Втім, враховуючи те, що такі інновації були впроваджені в роботу суду відносно нещодавно, висновки робити ще зарано.

Протягом 2015 року до суду надійшло 31 звернення, з них: 11 скарг, 20 заяв, в тому числі 1 депутатське звернення, 1 заява від юридичної особи

Також судом розглянута одна скарга, що залишилась не розглянута станом на 1 січня 2015 року.

Робота за звітний період велась по 32 зверненнях.

Обґрунтованими є 3 заяви, 1 скарга.

Пропозицій (зауважень) у звітному періоді до суду не надходило.

Протягом 2015 року спостерігається зменшення кількості звернень, що надійшли до суду (на 12), в тому числі, зменшилась чисельність обґрунтованих заяв, скарг (на 3).

Так, протягом звітного періоду надійшло 3 звернення на дії суддів, за аналогічний період 2014 року таких звернень було 6.

Слід відмітити, що зменшилась кількість скарг на дії працівників суду.

У звітному періоді надійшла 1 скарга, у 2014 році таких було 6.

Як свідчать дані діаграми, спостерігається зменшення кількості скарг (на 3) та значне зменшення кількості заяв (на 16), що надійшли до суду за звітний період.

Протягом 2015 року надійшло 1 депутатське звернення.

У 2014 році депутатських звернень не було, пропозиції до суду не надходили.

У Зарічному районному суді м. Суми прийом громадян здійснюється головою суду, заступником голови суду та керівником апарату суду.

Графік особистого прийому громадян керівництвом суду розміщений на дошці оголошень суду та на офіційній веб-сторінці суду на порталі «Судова влада України».

Усі звернення, які надходять від громадян під час особистого прийому керівництвом суду вирішуються безпосередньо під час прийому, особам надаються роз’яснення, в разі необхідності та на вимогу заявників їм надаються письмові відповіді. У суді ведеться журнал реєстрації особистого прийому громадян.

Протягом 2015 р. на прийом до голови суду звернулись 14 осіб, з них 1 особа 2 рази, 1 особа – 3 рази

Протягом 2015 р. на прийом до заступника голови суду звернулись 5 осіб.

Протягом 2015 р. на прийом до керівника апарату звернулось 23 особи.

Листи-подяки.

Не можна залишити без уваги і наявність позитивних відгуків про роботу суду від громадян. Так, наприкінці 2015 року на адресу суду від адвоката Шестова А. надійшли листи вдячності працівникам апарату суду за високий професіоналізм, етичне спілкування, оперативне надання необхідної інформації, судових рішень та високоінформативне наповнення веб-сайту суду.

Окремим листом-подякою він відзначив професійну допомогу працівників Ковтун А.М., Попович Ю.О. та Старченко В.С. в організації проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

Напередодні нового року надійшов вітальний лист від помічника-консультанта народного депутата України Сугоняко О.Л. Олександра Чеботарьова на адресу колективу суду, в якому разом з побажаннями до свята відмічено високий професіоналізм суддівського корпусу.

  Висновки та пропозиції.

Усі звернення розглянуті в строк не більше 15 днів, окрім заяви Рижова С.Є. (24 дні ) у зв’язку з необхідністю отримання додаткової інформації з іншого суду.

На всі заяви, скарги надані вмотивовані відповіді та роз’яснення. Зменшення кількості заяв, скарг полягає в злагодженій роботі колективу суду, працівники якого сумлінно ставляться до своїх обов’язків та неухильно додержуються в своїй роботі діючого законодавства, а також завдяки систематичному проведенню занять з працівниками апарату та суддями. Окрім того всі заяви, скарги з метою недопущення в подальшому помилок у роботі обговорюються на виробничих нарадах.

Звернення громадян знаходяться під постійним контролем голови суду. Відповіді готуються таким чином, щоб не допустити надходження повторних звернень.

Не дивлячись на те, що більшість звернень є необґрунтованими, обговорення та аналіз ведеться по кожному з них, за результатами чого вживаються певні заходи.

Аналізуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що причинами надходження звернень є:
- правова необізнаність учасників процесу;
- незнання та нерозуміння повноважень керівництва суду (звернення у зв’язку з незгодою з рішенням суду, діями головуючого судді тощо).

Аналіз питань, з якими громадяни найчастіше звертаються на прийом до керівництва суду дає підстави стверджувати, що 30 % звернень – це звернення за отриманням інформації: щодо стану розгляду справи, порядку звернення до суду та оформлення позовної заяви, порядок оскарження судового рішення, виправлення помилки у виконавчому листі тощо.  Тобто це той обсяг інформації, який повинен бути доступний кожному громадянину. І саме з цією метою на веб-сторінці суду створено та постійно тримається в актуальному стані розділ «Інформація для громадян», що містить всю запитувану інформацію: як звернутись до суду, вимоги до позову, зразки типових позовних заяв, заяв процесуального характеру тощо.

В той же час, за результатами аналізу виявлено відсутність деякої інформації в загальному доступі, зокрема: з приводу виконання судових рішень, порядку заявлення відводів та дій на випадок втрати виконавчого листа, що потребує висвітлення в пресі, на стендах та на сайті суду.

Також часто учасники процесу звертались на прийом до керівництва суду з приводу прискорення розгляду справи, перенесення судового засідання на більш ранню дату. З цього приводу роз’яснюється, що суд тривалий час працює не в повному складі (вже більше року троє суддів без повноважень). Дану інформацію доводили до відому громадян при кожній нагоді: судді при відвідуванні навчальних закладів, керівництво під час проведення круглих столів, заходів з представниками різних установ, через ЗМІ. Така ситуація стала однією з причин запровадження в суді спеціалізації, оскільки суддя, здійснюючи судочинство в межах однієї-двох категорій спеціалізується в конкретному законодавстві, що не може позитивно не вплинути на швидкість та якість розгляду. Враховуючи, що на сьогоднішній день в провадженні суддів ще залишились не розглянутими справи інших категорій, після їх остаточного вирішення ситуація повинна покращитись.

В той же час, не можна не відмітити заходи, що вживались судом протягом звітного періоду з метою покращення доступу громадян до інформації та зменшення кількості їх звернень, серед яких:

Необхідно і надалі рухатись обраними темпами, вживати заходів на покращення доступу громадян до правосуддя, підвищення рівня їх правової обізнаності, тому з метою покращення роботи по розгляду звернень громадян.