flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Витяг з аналізу звернень громадян, що надійшли до суду за 12 місяців 2016 року

Звернення громадян є одним із засобів захисту їхніх прав та законних інтересів. Це право закріплено у Конституції України. Так, у ст. 40 Конституції України зазначено, що всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Діяльність суду по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб Зарічного районного суду м. Суми ґрунтується на неухильному дотриманні норм Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348 з наступними змінами та Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України 17.12.2013 р. №173.
 
Усі звернення громадян зареєстровані на реєстраційно-контрольних картках. Також у суді ведеться алфавітний покажчик обліку звернень громадян.
 
Найважливішими завданнями по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб Зарічного районного суду м. Суми під час розгляду звернень є конкретний розгляд питань, порушених заявниками, надання максимально можливого сприяння у їх вирішенні всебічного, своєчасного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення , захист законних прав та інтересів громадян та недопущення посягання на них.
 
Робота зі зверненнями громадян здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та направлена на забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення із заявами чи скаргами щодо оскарження певних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, відновлення їхніх порушених прав і законних інтересів.
 
Звернення громадян та юридичних осіб розглядаються та вирішуються у строки, визначені законами. За результатами розгляду громадянам та юридичним особам надаються обґрунтовані та вичерпні відповіді. На всі письмові звернення заявникам надсилається письмова відповідь про наслідки розгляду звернення та прийняте рішення. Після опрацювання кожного та надання відповіді звернення формується у справу та зберігається в нарядах відповідно до номенклатури суду.
 
Слід зазначити, що звернення (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги) до Зарічного районного суду м. Суми можуть бути:
- подані через канцелярію суду (каб. 312, 3-й поверх );
- направлені поштою (на адресу: вул. Академічна, 13, м. Суми, 40030);
- надіслані у вигляді повідомлення на офіційну сторінку суду у мережі facebook;
- надіслані на електронну адресу суду inbox@zr.su.court.gov.ua;
- висловлені на особистому прийомі керівництву суду;
- поміщені до спеціальної скрині для громадян, що розміщені на кожному поверсі приміщення суду (3-й, 4-й та 5-й поверх).

Серед вищеперерахованих способів звернутись до суду, на жаль не були використані громадянами можливості направлення повідомлення на офіційну сторінку суду у мережі facebook. Втім, враховуючи те, що такі інновації були впроваджені в роботу суду відносно нещодавно, висновки робити ще зарано.

Що стосується статистичних даних, то протягом 2016  року до суду надійшло 37 звернень, з них: 11 скарг, 26 заяв, в тому числі  4 заяви та 1 скарга від юридичної особи, 1 колективна заява та 2 електронних звернення.
Обґрунтованих заяв (скарг) не має. 
 
 

Пропозицій (зауважень) у звітному періоді до суду також не надходили.

Так, протягом звітного періоду надійшло 5 скарг  на дії суддів, за аналогічний період 2015 року таких скарг було 3. Також, за звітний період надійшло 3 заяви на дії працівників суду, що на 2 звернення більше ніж за аналогічний період.  Окрім того, протягом 2016 року надійшло 2 скарги щодо несвоєчасного розгляду справи.

Як свідчать дані діаграми, спостерігається збільшення кількості заяв на (6), що надійшли до суду за звітний період, що стосується скарг, їх кількість аналогічна у порівняні з 2015 роком.
Протягом звітного періоду, як і за аналогічний період 2015 року надійшло 1 депутатське звернення.
 
5. Листи-подяки.
 
Не можна залишити без уваги і наявність позитивних відгуків про роботу суду та суддів від громадян.
 
Так, 15 лютого 2016 року на адресу Зарічного районного суду м. Суми  надійшло звернення від Громадської організації «Громадське об’єднання соціальних ініціатив учасників бойових дій, ветеранів військової служби та працівників силових відомств».
 
В своєму зверненні громадська організація подякувала суддям за принциповість при винесенні законних і обґрунтованих рішень та виразила вдячність за захист прав, свобод та інтересів ветеранів всіх категорій.
 
01 червня  2016 року на адресу Зарічного районного суду м. Суми  надійшла заява від голови профкому «Солідарність». В своєму зверненні заявниця подякувала судді Прокудіній Ніні Геннадіївні за винесення законного та обґрунтованого рішення.
 
02 липня 2016 року на адресу суду від громадянина Абросімова М.Д. надійшла подяка всім працівникам суду за гарне ставлення до громадян м. Суми.
 
25.07.2016 р. від громадянки Бунчикової М.П. надійшов лист, в якому вона виразила подяку судді Мальованій-Когер В.В. та голові Зарічного районного суду м. Суми за чуйне ставлення до неї як особистості.
 
07 жовтня  2016 року на адресу Зарічного районного суду м. Суми  надійшла подяка від директора Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ Сергія Лукаша.
 
Подякували судді Ірині Клімашевській за участь у семінар-тренінгу на тему: «Судоустрій та здійснення судочинства в світлі судової реформи».
 
Також, особливу вдячність висловлено керівнику апарату Аллі Ковтун за допомогу в організації візитів до суду.
08 жовтня 2016 року на адресу Зарічного районного суду м.Суми від президента юридичної компанії «Юніверсус Лекс» Рижова С.Є. надійшла подяка секретарю судового засідання Володимиру Формову за високий професіоналізм, бездоганну сумлінну працю та з нагоди Дня юриста.
 
31 жовтня 2016 року  на адресу Зарічного районного суду м. Суми  надійшло звернення від директора ТОВ «Екостандарт Рециклінг». В своєму зверненні заявник подякував судді Шершаку Миколі Івановичу за винесення законного та обґрунтованого рішення.
 
6. Висновки та пропозиції.
 
Усі звернення розглянуті в строк не більше 15 днів.
 
На всі заяви, скарги надані вмотивовані відповіді та роз’яснення. Відсутність обґрунтованих звернень  обумовлене злагодженою роботою колективу суду, працівники якого сумлінно ставляться до своїх обов’язків та неухильно додержуються в своїй роботі діючого законодавства, а також завдяки систематичному проведенню занять з працівниками апарату та суддями.
 
Звернення громадян знаходяться під постійним контролем голови суду. Відповіді готуються таким чином, щоб не допустити надходження повторних звернень.
 
Не дивлячись на те, що звернення є необґрунтованими, обговорення та аналіз ведеться по кожному з них, за результатами вживаються певні заходи.
 
Аналізуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що причинами надходження звернень є:
З метою інформування громадян про повноваження голови суду на сайті суду додано розділ: «Повноваження голови суду». Окрім того, при зверненні громадян на особистий прийом до голови суду їм вручається пам’ятка,  в якій міститься вищезазначена інформація.
 
В той же час, не можна не відмітити заходи, що вживаються судом протягом усього часу з метою покращення доступу громадян до інформації та зменшення кількості їх звернень, серед яких:
Окрім того, у 2016 році з метою інформування громадян про новели в Законодавстві та підвищенню їх рівня правової обізнаності на веб-сайті суду створено рубрику «Юридичний лекторій», в якій розміщуються статті суддів нашого суду, зокрема про: видачу дублікату виконавчого листа; виконання судових рішень; новели щодо примусового виконання судових рішень та інше.
 
Виходячи із вищезазначеного можна зробити висновок про необхідність і надалі вживати заходів щодо покращення доступу громадян до правосуддя, підвищення рівня їх правової обізнаності, тому з метою покращення роботи по розгляду звернень громадян, вважаю за доцільне:
1. Даний аналіз обговорити на виробничій нараді з працівниками суду.
2. Копію аналізу направити до ТУ ДСА України в Сумській області.
3. Скарги, заяви тримати на контролі до остаточного вирішення  по суті.
4. Враховуючи наявність звернень, як від обвинувачених так і захисників, звернутись до ТУ ДСА України в Сумській області щодо можливості встановлення більшої кількості огорож з органічного скла, для тримання осіб, які перебувають під вартою, з урахуванням кількості суддів, залів судових засідань та навантаження по кримінальним провадженням.
5. Всім працівникам суду належним чином виконувати свої службові обов’язки, підвищувати професійний рівень, надавати громадянам роз’яснення по суті їх усних звернень.