flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Витяг з аналізу звернень громадян, що надійшли до суду у першому кварталі 2016 року

Звернення громадян є одним із засобів захисту їхніх прав та законних інтересів. Це право закріплено у Конституції України. Так, у ст. 40 Конституції України зазначено, що всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
 
Діяльність суду по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб Зарічного районного суду м.Суми ґрунтується на неухильному дотриманні норм Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348 з наступними змінами та Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України 17.12.2013 р. №173.
 
Усі звернення громадян зареєстровані на реєстраційно-контрольних картках. Також у суді ведеться алфавітний покажчик обліку звернень громадян.
 
Найважливішими завданнями по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб Зарічного районного суду м. Суми під час розгляду звернень є конкретний розгляд питань, порушених заявниками, надання максимально можливого сприяння у їх вирішенні всебічного, своєчасного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення , захист законних прав та інтересів громадян та недопущення посягання на них.
 
Робота зі зверненнями громадян здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та направлена на забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення із заявами чи скаргами щодо оскарження певних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, відновлення їхніх порушених прав і законних інтересів.
 
Звернення громадян та юридичних осіб розглядаються та вирішуються у строки, визначені законами. За результатами розгляду громадянам та юридичним особам надаються обґрунтовані та вичерпні відповіді. На всі письмові звернення заявникам надсилається письмова відповідь про наслідки розгляду звернення та прийняте рішення. Після опрацювання кожного та надання відповіді звернення формується у справу та зберігається в нарядах відповідно до номенклатури суду.
 
Слід зазначити, що звернення (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги) до Зарічного районного суду м. Суми можуть бути:
- подані через канцелярію суду (каб. 312, 3-й поверх );
- направлені поштою (на адресу: вул. Академічна, 13, м. Суми, 40030);
- надіслані у вигляді повідомлення на офіційну сторінку суду у мережі facebook;
- надіслані на електронну адресу суду inbox@zr.su.court.gov.ua;
- висловлені на особистому прийомі керівництву суду;
- поміщені до спеціальної скрині для громадян, що розміщені на кожному поверсі приміщення суду (3-й, 4-й та 5-й поверх).
 
Серед вищеперерахованих способів звернутись до суду, на жаль не були використані громадянами можливості направлення повідомлення на офіційну сторінку суду у мережі facebook та поміщення до спеціальної скрині. Втім, враховуючи те, що такі інновації були впроваджені в роботу суду відносно нещодавно, висновки робити ще зарано.
 
Що стосується статистичних даних звернень, то протягом 1 кварталу 2016  року до суду надійшло 7 звернень, з них: 3 скарги, 4 заяви.
Обґрунтованих заяв (скарг) не має. 
Пропозицій (зауважень) у звітному періоді до суду також не надходили.
 
Розглянемо надходження звернень громадян у  1 квартал 2016 року  порівняно з аналогічним періодом 2015 року.
 
Протягом 1 кварталу 2016 року спостерігається аналогічна ситуація по кількості звернень, в порівнянні з аналогічним періодом.
     
Так, протягом звітного періоду звернень на дії суддів не надходили, за аналогічний період 2015 року було 1 (одне) таке звернення.  Окрім того, слід відмітити відсутність скарг на дії працівників суду, як у звітному періоді так і в аналогічному періоді за 1 квартал 2015 р.
 
Розглянемо надходження звернень громадян за їх видами у порівнянні з 1 кварталом 2015 року.
Як свідчать дані діаграми, спостерігається збільшення кількості заяв ( на 2) та зменшення скарг (на 1),  що надійшли до суду за звітний період. Протягом 1 кварталу 2015 року надійшло 1 депутатське звернення. У 1 кварталі 2016 році депутатських звернень не було, пропозиції до суду не надходили.
 
Листи-подяки.
Не можна залишити без уваги і наявність позитивних відгуків про роботу суду від громадян. Так, 15 лютого 2016 року на адресу Зарічного районного суду м. Суми  надійшло звернення від Громадської організації «Громадське об’єднання соціальних ініціатив учасників бойових дій, ветеранів військової служби та працівників силових відомств».
 
В своєму зверненні громадська організація подякувала суддям за принциповість при винесенні законних і обґрунтованих рішень та виразила вдячність за захист прав, свобод та інтересів ветеранів всіх категорій.
 
Також, побажали всім суддям Зарічного районного суду м. Суми міцного здоров’я, сили та терпіння в вирішенні питань правосуддя!
 
Висновки та пропозиції.
Усі звернення розглянуті в строк не більше 15 днів.
 
На всі заяви, скарги надані вмотивовані відповіді та роз’яснення. Зменшення кількості заяв, скарг  полягає в злагодженій роботі колективу суду, працівники якого сумлінно ставляться до своїх обов’язків та неухильно додержуються в своїй роботі діючого законодавства, а також завдяки систематичному проведенню занять з працівниками апарату та суддями.
 
Звернення громадян знаходяться під постійним контролем голови суду. Відповіді готуються таким чином, щоб не допустити надходження повторних звернень.
 
Не дивлячись на те, що звернення є необґрунтованими, обговорення та аналіз ведеться по кожному з них, за результатами чого вживаються певні заходи.
 
Аналізуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що причинами надходження звернень є:

В той же час, не можна не відмітити заходи, що вживаються судом протягом усього часу з метою покращення доступу громадян до інформації та зменшення кількості їх звернень, серед яких:

Виходячи із вищезазначеного можна зробити висновок про необхідність і надалі рухатись обраними темпами, вживати заходів на покращення доступу громадян до правосуддя, підвищення рівня їх правової обізнаності, тому з метою покращення роботи по розгляду звернень громадян, вважаю за доцільне:
1. Даний аналіз обговорити на виробничій нараді з працівниками суду.
2. Копію аналізу направити до ТУ ДСА України в Сумській області.
3. Скарги, заяви тримати на контролі до остаточного вирішення  по суті.
4. Всім працівникам суду належним чином виконувати свої службові обов’язки, підвищувати професійний рівень, надавати громадянам роз’яснення по суті їх усних звернень.