flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Витяг з аналізу звернень громадян, що надійшли до суду за 12 місяців 2017 року

Звернення громадян є одним із засобів захисту їхніх прав та законних інтересів. Це право закріплено у Конституції України. Так, у ст. 40 Конституції України зазначено, що всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які у свою чергу зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Найважливішими завданнями по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб Зарічного районного суду м. Суми під час розгляду звернень є конкретний розгляд питань, порушених заявниками, надання максимально можливого сприяння у їх вирішенні, всебічного, своєчасного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, захист законних прав та інтересів громадян та недопущення посягання на них.

Робота зі зверненнями громадян здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та направлена на забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення із заявами чи скаргами щодо оскарження певних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, відновлення їхніх порушених прав і законних інтересів.

Звернення громадян та юридичних осіб розглядаються та вирішуються у строки, визначені законами. За результатами розгляду громадянам та юридичним особам надаються обґрунтовані та вичерпні відповіді. На всі письмові звернення заявникам надсилається письмова відповідь про наслідки розгляду звернення та прийняте рішення. Після опрацювання кожного та надання відповіді звернення формується у справу та зберігається в нарядах відповідно до номенклатури суду (Н-03-04).

Слід зазначити, що звернення (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги) до Зарічного районного суду м. Суми можуть бути:
- подані через канцелярію суду (каб. 301, 3-й поверх );
- направлені поштою (на адресу: вул. Академічна, 13, м. Суми, 40030);
- надіслані у вигляді повідомлення на офіційну сторінку суду у мережі facebook;
- надіслані на електронну адресу суду inbox@zr.su.court.gov.ua;
- висловлені на особистому прийомі керівництву суду;
- поміщені до спеціальної скрині для громадян, що розміщені на кожному поверсі приміщення суду (3-й, 4-й та 5-й поверх).

Серед вищеперерахованих способів звернутись до суду, на жаль не були використані громадянами можливості направлення повідомлення на офіційну сторінку суду у мережі Facebook. Втім, враховуючи те, що такі інновації були впроваджені в роботу суду відносно нещодавно, висновки робити ще зарано.

Що стосується статистичних даних звернень, то протягом 12 місяців 2017  року до суду надійшло 36 звернень, з них:

* 14 скарг, в тому числі 1 колективна скарга;

* 22 заяви,  в тому числі 2 заяви від юридичної особи.

3 звернення визнано обґрунтованими. 

Пропозицій (зауважень) у звітному періоді до суду не надходило.

Розглянемо надходження звернень громадян протягом 12 місяців 2017 року  порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

 

Протягом звітного періоду 2017 року спостерігається зменшення кількості звернень (на 1), в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

За вказаний період надійшли 3 обґрунтовані заяви, за 12 місяців 2016 року обґрунтованих звернень не було.

Так, протягом звітного періоду надійшло дев’ять звернень  на дії суддів, за аналогічний період 2016 року таких звернень було п’ять (тобто на чотири звернення більше). На дії працівників суду за 12 місяців 2017 року надійшло чотири звернення, одне з яких визнано обґрунтованим, за аналогічний період 2016 року надійшло три звернення на дії  працівників суду, що на одне звернення більше.

Також за 12 місяців 2017 року надійшла одна обґрунтована заява щодо невидачі копії судового рішення, на несвоєчасний розгляд справи за звітний період надійшла 1 скарга, за аналогічний період 2016 року таких звернень було 2.

Розглянемо надходження звернень громадян за їх видами протягом 12 місяців 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Як свідчать дані діаграми, спостерігається зменшення кількості заяв (на 1) та збільшення скарг (на 3), що надійшли до суду за звітний період.

Протягом дванадцяти місяців 2017 року, як і за аналогічний період 2016 року пропозицій до суду не надходило.

За 2016 рік надійшло одне депутатське звернення, за аналогічний період 2017 року депутатських звернень не надходило.

Усі звернення розглянуті в строк не більше 15 днів.

На всі заяви, скарги надані вмотивовані відповіді та роз’яснення. Звернення громадян знаходяться під постійним контролем голови суду. Відповіді готуються таким чином, щоб не допустити надходження повторних звернень.

Обговорення та аналіз ведеться по кожному із звернень, за результатами чого вживаються певні заходи.

У Зарічному районному суді м. Суми прийом громадян здійснюється головою суду, заступником голови суду та керівником апарату суду. Графік особистого прийому громадян керівництвом суду розміщений на дошці оголошень суду та на офіційній веб-сторінці суду на порталі «Судова влада України». Всього на прийом до голови суду, заступника голови суду, керівника апарату суду за звітний період звернулось 38 осіб.

Не можна залишити без уваги і наявність позитивних відгуків про роботу суду та суддів від громадян.

Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету 17.05.2017 року висловив вдячність суддям Зарічного районного суду м. Суми Олександру Капкіну, Аллі Сидоренко, Ірині Клімашевській та керівнику апарату суду Аллі Ковтун за організацію та активну участь у проведенні заходів в рамках проекту «Правове виховання учнів старшокласників ЗОШ м. Суми».

Тренінги проводилися з 21 квітня до 05 травня 2017 року та були реалізовані за підтримки програми Active Citizens Ukraine.

В жовтні 2017 року на електрону адресу суду на ім’я голови суду надійшла подяка від громадянина Брикова В.В. судді Бурді Б.В. за принциповість та професіоналізм, проявлений ним при винесенні рішення суду , що стосувалась тарифів на комунальні послуги.

24 листопада 2017 року Голова Вищої ради правосуддя висловив подяку голові суду Ганні Валеріївні Шелєховій за підтримку та поширення власного досвіду у сфері взаємодії суспільства і судової влади, активну участь в серії тренінгів для голів судів на тему «Презентація Концепції прямих зв’язків між суспільством і судовою владою та кращого досвіду судів із впровадження прямих зв’язків між судами і суспільством».

Аналізуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що причинами надходження звернень є:

Необхідно відмітити заходи, що вживаються судом протягом усього часу з метою покращення доступу громадян до інформації та зменшення кількості їх звернень, серед яких:

Із 13 квітня 2017 року на телеканалі UA:Суми у передачі «Під прицілом» з’явилась нова рубрика «Про суд», в рамках якої працівники апарату розповідають про головні інноваційні досягнення останніх років у судовій системі.

Дана рубрика створена з метою підвищення обізнаності відвідувачів суду про судові правила і процедури; надання громадськості інформації про діяльність Зарічного районного суду м. Суми; сприяння співпраці між судом, громадянами, громадськими організаціями та суспільством в цілому; формування довіри громадян до системи судочинства України через довіру до роботи суду, як ланки судової системи і загалом підвищення авторитету судової влади в суспільстві.

З метою інформування громадян про зміни в законодавстві, на кожному поверсі суду розміщені нові вимоги до позовних заяв відповідно до нових ЦПК та КАСУ.