flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Витяг з аналізу звернень громадян, що надійшли до суду у першому півріччі 2016 року

Звернення громадян є одним із засобів захисту їхніх прав та законних інтересів. Це право закріплено у Конституції України. Так, у ст. 40 Конституції України зазначено, що всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Діяльність суду по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб Зарічного районного суду м. Суми ґрунтується на неухильному дотриманні норм Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348 з наступними змінами та Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України 17.12.2013 р. №173.

Найважливішими завданнями по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб Зарічного районного суду м. Суми під час розгляду звернень є конкретний розгляд питань, порушених заявниками, надання максимально можливого сприяння у їх вирішенні всебічного, своєчасного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення , захист законних прав та інтересів громадян та недопущення посягання на них.

Звернення громадян та юридичних осіб розглядаються та вирішуються у строки, визначені законами. За результатами розгляду громадянам та юридичним особам надаються обґрунтовані та вичерпні відповіді. На всі письмові звернення заявникам надсилається письмова відповідь про наслідки розгляду звернення та прийняте рішення. Після опрацювання кожного та надання відповіді звернення формується у справу та зберігається в нарядах відповідно до номенклатури суду.

Слід зазначити, що звернення (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги) до Зарічного районного суду м. Суми можуть бути:
- подані через канцелярію суду (каб. 312, 3-й поверх );
- направлені поштою (на адресу: вул. Академічна, 13, м. Суми, 40030);
- надіслані у вигляді повідомлення на офіційну сторінку суду у мережі facebook;
- надіслані на електронну адресу суду inbox@zr.su.court.gov.ua;
- висловлені на особистому прийомі керівництву суду;
- поміщені до спеціальної скрині для громадян, що розміщені на кожному поверсі приміщення суду (3-й, 4-й та 5-й поверх).

Серед вищеперерахованих способів звернутись до суду, на жаль не були використані громадянами можливості направлення повідомлення на офіційну сторінку суду у мережі facebook та поміщення до спеціальної скрині. Втім, враховуючи те, що такі інновації були впроваджені в роботу суду відносно нещодавно, висновки робити ще зарано.

Що стосується статистичних даних звернень, то протягом 1 півріччя 2016 року до суду надійшло 15 звернень, з них: 5 скарг, 10 заяв, в тому числі 1 заява та 1 скарга від юридичної особи та 1 електронне звернення.
Обґрунтованих заяв (скарг) не має.

Пропозицій (зауважень) у звітному періоді до суду також не надходили.

Надходження звернень громадян у 1 півріччі 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року.     Протягом 1 півріччя 2016 року спостерігається зменшення кількості звернень на ( 3 ).

Так, протягом звітного періоду звернень на дії суддів надійшли 2 скарги, за аналогічний період 2015 року було 1 (одне) таке звернення. Окрім того, слід відмітити відсутність скарг на дії працівників суду, як у звітному періоді так і в аналогічному періоді за 1 півріччя 2015 р.

Надходження звернень громадян за їх видами у порівнянні з 1 півріччям 2015 року.

Як свідчать дані діаграми, спостерігається зменшення скарг (на 2), що надійшли до суду за звітний період. Протягом 1 півріччя 2016 року надійшло 1 депутатське звернення. У 1 півріччі 2016 році депутатських звернень не було, пропозиції до суду не надходили.

Слід відмітити, що за звітний період не надійшло жодної обґрунтованої скарги чи заяви. На всі заяви, скарги надані вмотивовані відповіді. Зменшення кількості заяв, скарг полягає в злагодженій роботі колективу суду, працівники якого сумлінно ставляться до своїх обов’язків та неухильно додержуються в своїй роботі діючого Законодавства, а також завдяки проведенням неодноразових занять з працівниками та суддями. Окрім того, всі заяви, скарги з метою недопущення в подальшому помилок у роботі обговорюються на виробничих нарадах.

У Зарічному районному суді м. Суми прийом громадян здійснюється головою суду, заступником голови суду та керівником апарату суду.

Графік особистого прийому громадян керівництвом суду розміщений на дошці оголошень суду та на офіційній веб-сторінці суду на порталі «Судова влада України».

Усі звернення, які надходять від громадян під час особистого прийому керівництвом суду вирішуються безпосередньо під час прийому, особам надаються роз’яснення, в разі необхідності та на вимогу заявників їм надаються письмові відповіді. У суді ведеться журнал реєстрації особистого прийому громадян.

Протягом 1 півріччя 2016 р. на прийом до голови суду звернулись 7 осіб із усними зверненнями, про що зроблено відповідні записи у журналах прийому громадян.

Протягом 1 півріччя 2016 р. на прийом до заступника голови суду звернулась 1 особа з усним зверненнями, про що зроблено відповідні записи у журналах прийому громадян.

Протягом 1 кварталу 2016 р. на прийом до керівника апарату звернулись 4 особи із усними зверненнями, про що зроблено відповідні записи у журналах прийому громадян.

Усі звернення, що надійшли від громадян, були невідкладно розглянуті на особистому прийомі громадян керівництвом суду. Заявникам надані вичерпні відповіді та рекомендації відповідно до діючого законодавства.

Листи-подяки.

Не можна залишити без уваги і наявність позитивних відгуків про роботу суду та суддів від громадян.

Так, 15 лютого 2016 року на адресу Зарічного районного суду м. Суми надійшло звернення від Громадської організації «Громадське об’єднання соціальних ініціатив учасників бойових дій, ветеранів військової служби та працівників силових відомств».

В своєму зверненні громадська організація подякувала суддям за принциповість при винесенні законних і обґрунтованих рішень та виразила вдячність за захист прав, свобод та інтересів ветеранів всіх категорій.
Також, побажали всім суддям Зарічного районного суду м. Суми міцного здоров’я, сили та терпіння в вирішенні питань правосуддя!

01 червня 2016 року на адресу Зарічного районного суду м. Суми надійшла заява від голови профкому «Солідарність». В своєму зверненні заявниця подякувала судді Прокудіній Ніні Геннадіївні за винесення законного та обґрунтованого рішення.

Висновки та пропозиції.

Усі звернення розглянуті в строк не більше 15 днів.

На всі заяви, скарги надані вмотивовані відповіді та роз’яснення. Зменшення кількості заяв, скарг полягає в злагодженій роботі колективу суду, працівники якого сумлінно ставляться до своїх обов’язків та неухильно додержуються в своїй роботі діючого законодавства, а також завдяки систематичному проведенню занять з працівниками апарату та суддями.

Звернення громадян знаходяться під постійним контролем голови суду. Відповіді готуються таким чином, щоб не допустити надходження повторних звернень.

Не дивлячись на те, що звернення є необґрунтованими, обговорення та аналіз ведеться по кожному з них, за результатами чого вживаються певні заходи.

Аналізуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що причинами надходження звернень є:
- правова необізнаність учасників процесу;
- незнання та нерозуміння повноважень керівництва суду (звернення у зв’язку з незгодою з рішенням суду, діями головуючого судді тощо). З метою інформування громадян про повноваження голови суду на сайті суду додано розділ: «Повноваження голови суду».

В той же час, не можна не відмітити заходи, що вживаються судом протягом усього часу з метою покращення доступу громадян до інформації та зменшення кількості їх звернень, серед яких:
- перегляд та оновлення розділу «Інформація для громадян» на веб-сторінці суду;
- розробка та розміщення на кожному поверсі приміщення суду папки з корисною інформацію для громадян та зі зразками процесуальних заяв для учасників судового процесу;
- розробка та розміщення на кожному поверсі приміщення суду пам’ятки для осіб, що беруть участь в цивільному процесі;
- запровадження в практику роботи суду видачі разом з судовим рішенням, яке не набрало законної сили, інформаційних листівок, де зазначено номер справи та порядок набрання рішенням (ухвалою, вироком тощо) законної сили;
- розповсюдження інформації по роботі функціоналу «Інформація щодо стадій розгляду судових справ» за допомогою ЗМІ (по телебаченню), шляхом влаштування зустрічей з представниками різних установ та організацій, виступів на конференціях та шляхом розміщення на веб-сторінці суду;
- призначення на кожному поверсі будівлі осіб, відповідальних за оперативне надання інформації громадянам з питань, що виникають при зверненні до суду.