flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Витяг з аналізу звернень громадян, що надійшли до суду у 2018 році

Звернення громадян є одним із засобів захисту їхніх прав та законних інтересів. Це право закріплено у Конституції України (ст. 40).

Результати проведеного аналізу звернень громадян, що надійшли у 2018 році, свідчать про те, що робота в даному напрямку в суді ведеться на належному рівні, головою суду здійснюється постійний контроль за якістю, своєчасністю та повнотою надання відповідей заявникам, проводиться відповідна аналітична робота.

У суді створені необхідні умови для реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення  або особистий прийом та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді на нього, а також неухильне виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» щодо об’єктивної, всебічної і своєчасної перевірки заяв та скарг.

Графік особистого прийому громадян із зазначенням прізвищ посадових осіб, які мають приймати відвідувачів, часу і дня прийому розміщено на дошці оголошень суду та на офіційній сторінці суду.

Бланк електронної форми звернення громадян, розробленої відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» розміщено на веб-сайті суду (в розділі «Громадянам» - звернення громадян).

Особистий прийом в суді ведеться без попереднього запису і здійснюється безпосередньо в кабінетах посадових осіб. Звернення громадян та юридичних осіб розглядаються та вирішуються у строки, визначені законами. На всі письмові звернення заявникам надсилається письмова відповідь про наслідки розгляду звернення та прийняте рішення.

За звітний період до суду надійшло 17 письмових звернень громадян, з яких: 14 заяв (82,3% від загальної кількості звернень) та 3 скарги (17,7% від загальної кількості звернень).

Пропозицій (зауважень) у звітному періоді до суду не надходило.

Динаміка надходження до суду звернень та їх види за 2017-2018 роки виглядає наступним чином:

     

Тобто ми бачимо, що протягом 2018 року спостерігається значне зменшення кількості звернень більше ніж вдвічі (на 19), в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

Слід також відмітити, що за вказаний період не надійшло обґрунтованих звернень, на відміну від аналогічного періоду 2017 року, в якому надійшли 3 обґрунтовані заяви (на дії працівників апарату суду; на несвоєчасну видачу судового рішення та щодо відсутності медичної документації в матеріалах справи).

 

Як вбачається з даних діаграми, то протягом звітного періоду скарг/заяв на дії суддів  надійшло на 7 скарг/заяв менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Що ж стосується скарг/заяв на дії працівників апарату суду та щодо несвоєчасного розгляду справи то їх кількість однакова.

Як окрему групу можна також виділити звернення, які надходять через Контакт-центр.

Це по суті є нововведенням. Контакт-центр в Зарічному районному суді м. Суми запрацював з 31 жовтня 2018 року.

З метою швидкого, оперативного, якісного та повного інформування громадян на вхідні дзвінки, що надходять з Контакт-центру, призначено відповідальних працівників апарату суду.

З початку роботи Контакт – центру в суді зареєстровано 8 звернень від громадян, здебільшого  вони звертались з питаннями, що стосується надання інформації про рух справи. На всі звернення, які надійшли через Контакт-центр, відповідальними працівниками апарату суду надані вичерпні відповіді.

Не можна залишити поза увагою наявність позитивних відгуків про роботу суду та суддів від громадян.

За звітний період асоціацією правників України висловлена подяка голові суду Ганні Шелєховій за участь в круглому столі на тему: «Запобігання та протидія торгівлі людьми».

За сумлінне й професійне виконання своїх обов’язків, зокрема в питанні оформлення викликів на судові засідання по справі адвокатом Семиволос В.В. висловлена подяка секретарю судового засідання Світлані Бондар.

Ще одна подяка секретарю судового засідання Юії Слабко за виконання нею своїх посадових обов’язків на високому рівні надійшла від адвоката Беліменко В.І.

А  від громадянки Семириченко Л.В. надійшла подяка працівникам цивільної канцелярії за оперативну роботу та за увагу до людських проблем.

Надходженню звернень передують різні чинники. Проаналізувавши запити та скарги, які безпосередньо надходять на розгляд голові суду вбачається, що переважна кількість звернень це адвокатські запити. Здебільшого адвокати звертаються до голови суду з питаннями, які не відносяться до її компетенції, зокрема щодо отримання інформації у справах, де вони представлять інтереси своїх клієнтів.

Що ж стосується інших звернень, серед яких є оскарження процесуальних дій суддів, то основною причиною, що призводить до їх надходження є правова необізнаність громадян, зокрема, неможливістю розмежування компетенції та повноважень державних органів та їх посадових осіб, незнанням своїх процесуальних прав, а також значне навантаження (по справах, що знаходяться в провадженні) на одного суддю, що впливає на тривалість розгляду справ і, як наслідок, породжує незадоволення громадян з приводу їх довготривалого розгляду.

Враховуючи, що рівень роботи із зверненнями громадян є важливим чинником довіри громадян до органів державної влади, Зарічний районний суд м.Суми і надалі продовжуватиме роботу по вдосконаленню роботи з розгляду звернень громадян та усуненню причин, що породжують скарги.