flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Витяг з аналізу звернень громадян, що надійшли до суду за 6 місяців 2018 року

Кількість звернень громадян у І півріччі 2018 року зменшилася майже вдвічі

Звернення громадян є одним із засобів захисту їхніх прав та законних інтересів. Це право закріплено у Конституції України. Так, у статті 40 Конституції України зазначено, що всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які у свою чергу зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Найважливішими завданнями по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб Зарічного районного суду м. Суми є конкретний розгляд питань, порушених заявниками, надання максимально можливого сприяння у їх вирішенні, всебічного, своєчасного розгляду порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, захист законних прав та інтересів громадян.

Звернення громадян та юридичних осіб розглядаються та вирішуються у строки, визначені законами. На всі письмові звернення заявникам надсилається письмова відповідь про наслідки розгляду звернення та прийняте рішення. Після опрацювання кожного звернення та надання відповіді формується у справу та зберігається в нарядах відповідно до номенклатури суду (Н-03-04).

Нагадуємо, що звернення (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги) до Зарічного районного суду м. Суми Ви можете:
- подати через канцелярію суду (каб. 301, 3-й поверх );
- направити поштою (на адресу: вул. Академічна, 13, м. Суми, 40030);
- надіслати у вигляді повідомлення на офіційну сторінку суду у мережі Facebook;
- надіслати на електронну адресу суду inbox@zr.su.court.gov.ua;
- висловити на особистому прийомі керівництву суду;
- помістити до спеціальної скрині для громадян, що розміщені на кожному поверсі приміщення суду (3-й, 4-й та 5-й поверхи).

Що стосується статистичних даних звернень, то протягом першого півріччя 2018  року до суду надійшло 11 звернень, з них: 2 скарги, 9 заяв.

Пропозицій (зауважень) у звітному періоді до суду не надходило.

Розглянемо надходження звернень громадян у 1 півріччі 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

Тобто з таблиці чітко видно, що протягом першого півріччя 2018 року спостерігається зменшення кількості звернень майже в половину (на 10), в порівнянні з аналогічним періодом.

Окрім того, за вказаний період не надійшло обґрунтованих звернень, на відміну від аналогічного періоду 2017 року, в якому надійшли 3 обґрунтовані заяви.

Так, протягом звітного періоду надійшло 2 звернення  на дії суддів, за аналогічний період 2017 року таких звернень було 7, що на 5 звернень менше.

На дії працівників суду за звітний період надійшло 1 звернення, за перший квартал 2017 року таких звернень було 2, одне з яких визнано обґрунтованим.

У Зарічному районному суді м. Суми прийом громадян здійснюється головою суду, заступником голови суду та керівником апарату суду.

Графік особистого прийому громадян керівництвом суду розміщений на дошці оголошень суду та на офіційній веб-сторінці суду на порталі «Судова влада України».

Так, голова суду здійснює прийом громадян щочетверга з 14 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., заступник голови суду щопонеділка з 09 год.00 хв. до 12 год. 00 хв., керівник апарату суду – щопонеділка з 14 год.00 хв. до 16 год.00 хв. та щосереди з 8 год.00 хв. до 10 год.00 хв., втім фактично прийом нею ведеться щоденно протягом робочого часу.

Усі звернення, які надходять від громадян під час особистого прийому керівництвом суду вирішуються безпосередньо під час прийому, особам надаються роз’яснення, в разі необхідності та на вимогу заявників їм надаються письмові відповіді. У суді ведеться журнал реєстрації особистого прийому громадян.

Протягом шести місяців 2018 р. на прийом до голови суду звернулось 6 осіб, керівника апарату суду – 9 осіб, заступника керівника апарату – 4 особи. Заявникам надані вичерпні відповіді та рекомендації відповідно до  діючого законодавства.

Висновки та пропозиції.

Усі звернення розглянуті в строк не більше 15 днів, адвокатські запити не більше 5 робочих днів, як того вимагають вимоги Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

На всі заяви, скарги надані вмотивовані відповіді та роз’яснення. Звернення громадян знаходяться під постійним контролем голови суду. Відповіді готуються таким чином, щоб не допустити надходження повторних звернень.

Обговорення та аналіз ведеться по кожному зі звернень, за результатами чого вживаються певні заходи.

Аналізуючи вищевикладене, робимо висновок, що причинами надходження звернень є:

Необхідно відмітити заходи, що вживаються судом протягом усього часу з метою покращення доступу громадян до інформації та зменшення кількості їх звернень, серед яких:

З метою інформування громадян про зміни в законодавстві, на кожному поверсі суду розміщені нові вимоги до позовних заяв відповідно до нових ЦПК та КАСУ.

Окрім того, на сайті суду в розділі Громадянам створено підрозділ Нове в законодавстві, з метою інформування громадян про зміни, які відбулись в КАСУ, ЦПК, КПК України (порівняльні таблиці, статті на правову тематику).

Виходячи із вищезазначеного можна зробити висновок про необхідність і надалі рухатись обраними темпами, вживати заходів на покращення доступу громадян до правосуддя, підвищення рівня їх правової обізнаності.