flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Витяг з аналізу звернень громадян, що надійшли до суду за 9 місяців 2018 року

Звернення громадян є одним із засобів захисту їхніх прав та законних інтересів. Це право закріплено у Конституції України. Стаття 40 Конституції України передбачає, що всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які у свою чергу зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Найважливішими завданнями по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб Зарічного районного суду м. Суми під час розгляду звернень є конкретний розгляд питань, порушених заявниками, надання максимально можливого сприяння у їх вирішенні, всебічного, своєчасного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, захист законних прав та інтересів громадян та недопущення посягання на них.

Робота зі зверненнями громадян здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та направлена на забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення із заявами чи скаргами щодо оскарження певних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, відновлення їхніх порушених прав і законних інтересів.

Звернення громадян та юридичних осіб розглядаються та вирішуються у строки, визначені законами. На всі письмові звернення заявникам надсилається письмова відповідь.

Нагадуємо, що звернення (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги) до Зарічного районного суду м. Суми Ви можете:
- подати через канцелярію суду (каб. 301, 3-й поверх );
- направити поштою (на адресу: вул. Академічна, 13, м. Суми, 40030);
- надіслати у вигляді повідомлення на офіційну сторінку суду у мережі Facebook;
- надіслати на електронну адресу суду inbox@zr.su.court.gov.ua;
- висловити на особистому прийомі керівництву суду;
- помістити до спеціальної скрині для громадян, що розміщені на кожному поверсі приміщення суду (3-й, 4-й та 5-й поверхи).

Протягом дев’яти місяців 2018  року до суду надійшло 15 звернень, з них: 3 скарги, 12 заяв.

Пропозицій (зауважень) у звітному періоді до суду не надходило.

Розглянемо надходження звернень громадян за 9 місяців 2018 року  порівняно з аналогічним періодом 2017 року

Протягом дев’яти місяців 2018 року спостерігається зменшення кількості звернень майже вполовину (на 12), в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

За вказаний період не надійшло обґрунтованих звернень, на відміну від аналогічного періоду 2017 року, в якому надійшли 3 обґрунтовані заяви.

Так, протягом звітного періоду надійшло 2 звернення на дії суддів, за аналогічний період 2017 року таких звернень було 7, що на 5 звернень менше.

На дії працівників суду за звітний період надійшло 2 звернення, така сама кількість скарг на дії працівників апарату суду надійшла за звітний період 2017 року, окрім того одне зі звернень було визнано обґрунтованим.

У Зарічному районному суді м. Суми прийом громадян здійснюється головою суду, заступником голови суду та керівником апарату суду.

 Графік особистого прийому громадян керівництвом суду розміщений на дошці оголошень суду та на офіційній веб-сторінці суду на порталі «Судова влада України».

Голова суду здійснює прийом громадян щочетверга з 14 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., заступник голови суду щопонеділка з 09 год.00 хв. до 12 год. 00 хв., керівник апарату суду – щопонеділка з 14 год.00 хв. до 16 год.00 хв. та щосереди з 8 год.00 хв. до 10 год.00 хв., втім фактично прийом нею ведеться щоденно протягом робочого часу.

Усі звернення, які надходять від громадян під час особистого прийому керівництвом суду вирішуються безпосередньо під час прийому, особам надаються роз’яснення, в разі необхідності та на вимогу заявників їм надаються письмові відповіді. У суді ведеться журнал реєстрації особистого прийому громадян.

Протягом дев’яти місяців 2018 р. на прийом до голови суду звернулось 7 осіб, до заступника голови суду 1 особа, керівника апарату суду – 18 осіб. Заявникам надані вичерпні відповіді та рекомендації відповідно до  діючого законодавства.

Не можна залишити поза увагою наявність позитивних відгуків про роботу суду та суддів від громадян.

Так, 28 вересня 2018 року асоціація правників України висловила подяку голові суду Ганні Шелєховій за участь в круглому столі на тему: «Запобігання та протидія торгівлі людьми».

Також, в цьому ж місяці секретарю судового засідання Світлані Бондар висловлена подяка від адвоката Семиволос В.В. за сумлінне й професійне виконання своїх обов’язків, зокрема в питанні оформлення викликів на судові засідання по справі.

Висновки та пропозиції

Усі звернення розглянуті в строк не більше 15 днів, адвокатські запити не більше 5 робочих днів, як того вимагають вимоги Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

На всі заяви, скарги надані вмотивовані відповіді та роз’яснення. Звернення громадян знаходяться під постійним контролем голови суду. Відповіді готуються таким чином, щоб не допустити надходження повторних звернень.

Обговорення та аналіз ведеться по кожному зі звернень, за результатами чого вживаються певні заходи.

Проаналізувавши запити та скарги, які безпосередньо надходять на розгляд голові суду вбачається, що переважна кількість звернень це адвокатські запити. Здебільшого адвокати звертаються до голови суду з питаннями, які не відносяться до її компетенції, зокрема щодо отримання інформації у справах, де вони представлять інтереси своїх клієнтів.

Аналізуючи причини надходження від громадян скарг на дії суддів та працівників апарату суду необхідно зазначити, що основним наслідком їх надходжень є правова необізнаність громадян, зокрема, неможливістю розмежування компетенції та повноважень державних органів та їх посадових осіб, а також незнанням своїх процесуальних прав.

Необхідно також відмітити заходи, що вживаються судом протягом усього часу з метою покращення доступу громадян до інформації та зменшення кількості їх звернень, серед яких:

З метою інформування громадян про зміни в законодавстві, на кожному поверсі суду розміщені нові вимоги до позовних заяв відповідно до нових ЦПК та КАСУ, а в розділ  «Громадянам» додано новий підрозділ «Зразки позовних заяв та заяв про видачу судових наказів».

Окрім того, на сайті суду в розділі Громадянам створено підрозділ Нове в законодавстві, з метою інформування громадян про зміни, які відбулись в КАСУ, ЦПК, КПК України (порівняльні таблиці, статті на правову тематику).

З метою підвищенню рівня правової обізнаності громадян, на веб-сайті суду продовжується оновлення інформації в рубриці «Юридичний лекторій», в якій розміщуються статті суддів та працівників апарату нашого суду, зокрема за звітний період розміщено статті про: протидію торгівлі людьми; новели КАСУ; повернення судового збору; інформування про те, як діяти у випадку коли родич помер на тимчасово окупованій території; осіб, які мають право на отримання аліментів; особливості укладення  договору довічного утримання, договору дарування та заповіту; мирне врегулювання спорів в суді та інша корисна інформація для громадян.

Виходячи із вищезазначеного можна зробити висновок про необхідність і надалі рухатись обраними темпами, вживати заходів на покращення доступу громадян до правосуддя, підвищення рівня їх правової обізнаності.