flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Витяг з аналізу звернень громадян, що надійшли до суду за 9 місяців 2017 року

Звернення громадян є одним із засобів захисту їхніх прав та законних інтересів. Це право закріплено у Конституції України. Так, у ст. 40 Конституції України зазначено, що всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які у свою чергу зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Найважливішими завданнями по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб Зарічного районного суду м. Суми під час розгляду звернень є конкретний розгляд питань, порушених заявниками, надання максимально можливого сприяння у їх вирішенні, всебічного, своєчасного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, захист законних прав та інтересів громадян та недопущення посягання на них.

Робота зі зверненнями громадян здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та направлена на забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення із заявами чи скаргами щодо оскарження певних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, відновлення їхніх порушених прав і законних інтересів.

Звернення громадян та юридичних осіб розглядаються та вирішуються у строки, визначені законами. За результатами розгляду громадянам та юридичним особам надаються обґрунтовані та вичерпні відповіді. На всі письмові звернення заявникам надсилається письмова відповідь про наслідки розгляду звернення та прийняте рішення. Після опрацювання кожного та надання відповіді звернення формується у справу та зберігається в нарядах відповідно до номенклатури суду (Н-03-04).

Слід зазначити, що звернення (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги) до Зарічного районного суду м. Суми можуть бути:
- подані через канцелярію суду (каб. 301, 3-й поверх );
- направлені поштою (на адресу: вул. Академічна, 13, м. Суми, 40030);
- надіслані у вигляді повідомлення на офіційну сторінку суду у мережі facebook;
- надіслані на електронну адресу суду inbox@zr.su.court.gov.ua;
- висловлені на особистому прийомі керівництву суду;
- поміщені до спеціальної скрині для громадян, що розміщені на кожному поверсі приміщення суду (3-й, 4-й та 5-й поверх).

Серед вищеперерахованих способів звернутись до суду, на жаль не були використані громадянами можливості направлення повідомлення на офіційну сторінку суду у мережі facebook. Втім, враховуючи те, що такі інновації були впроваджені в роботу суду відносно нещодавно, висновки робити ще зарано.

Що стосується статистичних даних звернень, то протягом 9 місяців 2017  року до суду надійшло 27 звернень, з них: 9 скарг, 18 заяв,  в тому числі 2 заяви від юридичної особи.

3 звернення визнано обґрунтованими. 

Пропозицій (зауважень) у звітному періоді до суду не надходило.

Розглянемо надходження звернень громадян протягом 9 місяців 2017 року  порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Протягом  звітного періоду 2017 року спостерігається зменшення кількості звернень (на 1), в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Окрім того, за вказаний період надійшло 3 обґрунтовані заяви, за  9 місяців 2016 року обґрунтованих звернень не було.

Так, протягом звітного періоду надійшло 7 звернень  на дії суддів, за аналогічний період 2016 року таких звернень було 3 (тобто на 4 звернення більше ). Окрім того, за дев’ять місяців 2017 року , як і за аналогічний період 2016 року надійшло 2 звернення на дії  працівників суду, 1 з них визнано обґрунтованим, також надійшла 1 обґрунтована заява щодо невидачі копії судового рішення.

Розглянемо надходження звернень громадян за їх видами у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року

Як свідчать дані діаграми, спостерігається зменшення кількості заяв ( на 3) та збільшення скарг (на 2), що надійшли до суду за звітний період.

Протягом дев’яти місяців 2017 року, як і за аналогічний період 2016 року, депутатських звернень та пропозицій до суду не надходило.

Усі звернення розглянуті в строк не більше 15 днів.

На всі заяви, скарги надані вмотивовані відповіді та роз’яснення. Звернення громадян знаходяться під постійним контролем голови суду. Відповіді готуються таким чином, щоб не допустити надходження повторних звернень.

Обговорення та аналіз ведеться по кожному із звернень, за результатами чого вживаються певні заходи.

У Зарічному районному суді м. Суми прийом громадян здійснюється головою суду, заступником голови суду та керівником апарату суду.

 Графік особистого прийому громадян керівництвом суду розміщений на дошці оголошень суду та на офіційній веб-сторінці суду на порталі «Судова влада України».

Так, голова суду здійснює прийом громадян щочетверга з 14 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., заступник голови суду щопонеділка з 09 год.00 хв. до 12 год. 00 хв., керівник апарату суду – щопонеділка з 14 год.00 хв. до 16 год.00 хв. та щосереди з 8 год.00 хв. до 10 год.00 хв., втім фактично прийом нею ведеться щоденно протягом робочого часу.

Протягом дев’яти місяців 2017 р. на прийом до голови суду звернулось 10 осіб, до заступника голови суду – 10 осіб, керівника апарату суду – 7 осіб, заступника керівника апарату – 4 особи.

Аналізуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що причинами надходження звернень є:

Необхідно відмітити заходи, що вживаються судом протягом усього часу з метою покращення доступу громадян до інформації та зменшення кількості їх звернень, серед яких:

Також із 2016 році з метою інформування громадян про новели в Законодавстві та підвищенню їх рівня правової обізнаності на веб-сайті суду функціонує рубрика «Юридичний лекторій», в якій розміщуються статті суддів нашого суду, зокрема про: видачу дублікату виконавчого листа; виконання судових рішень; новели щодо примусового виконання судових рішень та інше.

Із 13 квітня 2017 року на телеканалі UA:Суми у передачі «Під прицілом» з’явилась нова рубрика «Про суд», в рамках якої працівники апарату розповідають про головні інноваційні досягнення останніх років у судовій системі.

Дана рубрика створена з метою підвищення обізнаності відвідувачів суду про судові правила і процедури; надання громадськості інформації про діяльність Зарічного районного суду м. Суми; сприяння співпраці між судом, громадянами, громадськими організаціями та суспільством в цілому; формування довіри громадян до системи судочинства України через довіру до роботи суду, як ланки судової системи і загалом підвищення авторитету судової влади в суспільстві.

Виходячи із вищезазначеного можна зробити висновок про необхідність і надалі рухатись обраними темпами, вживати заходів на покращення доступу громадян до правосуддя, підвищення рівня їх правової обізнаності, тому з метою покращення роботи по розгляду звернень громадян, вважаю за доцільне:

  1. Даний аналіз обговорити на виробничій нараді з працівниками суду.
  2. Копію аналізу направити до ТУ ДСА України в Сумській області.
  3. Скарги, заяви тримати на контролі до остаточного вирішення по суті.
  4. Всім працівникам суду належним чином виконувати свої службові обов’язки, підвищувати професійний рівень, надавати громадянам роз’яснення по суті їх усних звернень.